Ugrás a fő tartalomra

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.


+3642512371

Széchenyi 2020

Karrier


Igazgató - NYSZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Részletek, jelentkezés

  Jelentkezési határidő
  2024. május 6.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató - NYSZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2024. május 6.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató - NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2024. május 6.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató - NYSZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2024. május 6.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

Igazgató - NYSZC Sipkay Barna Technikum

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2024. május 6.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Sipkay Barna Technikum

Igazgató - NYSZC Vásárhelyi Pál Technikum

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2024. május 6.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Vásárhelyi Pál Technikum

Könyvtár-bármely szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Könyvtárosi feladatok ellátása, a rugalmas tanulási utakban részt vevő tanulók oktatása, mentorálása.


  Jelentkezési határidő
  2024. január 22.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

Informatikai szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben informatikai szakmai tárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2024. január 18.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Informatika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatá-rozott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzés-ben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben informatika és távközlés ágazaton szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása. Digitális kultúra tantárgy oktatása.


  Jelentkezési határidő
  2023. november 24.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

Udvari munkás – karbantartó

Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Az iskola zöld felületeinek, udvarának gondozása, rendben tartása. Téli időszakban az intézményhez tartozó területek fagymentesítése, ill. hó eltakarítása.


  Jelentkezési határidő
  2023. november 20.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

Matematika szakos oktató

A vonatkozó kerettanterveknek megfelelő ismeretek oktatása, érettségi vizsgára történő felkészítés.


  Jelentkezési határidő
  2023. október 31.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

Informatika oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatá-rozott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzés-ben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben informatika és távközlés ágazaton szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2023.10.06.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

Magyar nyelv és irodalom oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2023. szeptember 13.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

Rendszergazda

Rendszergazdai feladatok ellátása, szerver üzemeltetése, hálózat felügyelete, karbantartása, számítógépek és egyéb hardver eszközök beállítása, ellenőrzése, karbantartása, iskolai szoftverek telepítése, az iskolai honlap szerkesztése, karbantartása, levelezőrendszer működtetése, biztonsági mentések készítése. Az oktatómunka informatikai hátterének megteremtése munkaköri leírás és vezetői utasítás alapján. Az iskolai rendezvények lebonyolításában való aktív közreműködés.


  Jelentkezési határidő
  2023. szeptember 6.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

Rajz- és vizuális kultúra oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben rajz- és vizuális kultúra tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2023. augusztus 18.
  Munkaviszony jellege
  Határozott idejű munkaviszony
  Munkavégzés helye
  NYSZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Matematika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben matematika tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2023. július 31.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

Rendszergazda

Rendszergazdai feladatok ellátása, szerver üzemeltetése, hálózat felügyelete, karbantartása, számítógépek és egyéb hardver eszközök beállítása, ellenőrzése, karbantartása, iskolai szoftverek telepítése, az iskolai honlap szerkesztése, karbantartása, levelezőrendszer működtetése, biztonsági mentések készítése. Az oktatómunka informatikai hátterének megteremtése munkaköri leírás és vezetői utasítás alapján. Az iskolai rendezvények lebonyolításában való aktív közreműködés.


  Jelentkezési határidő
  2023. július 14.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

Karbantartó

Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.


  Jelentkezési határidő
  2023. július 10.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Rendszergazda

Rendszergazdai feladatok ellátása, szerverek üzemeltetése, hálózat felügyelete, karbantartása, számítógépek és egyéb hardver eszközök beállítása, ellenőrzése, karbantartása, iskolai szoftverek telepítése, az iskolai honlap szerkesztése, karbantartása, levelezőrendszer működtetése, biztonsági mentések készítése. Az oktatómunka számítástechnikai hátterének megteremtése munkaköri leírás és vezetői utasítás alapján. Az iskolai rendezvények lebonyolításában való aktív közreműködés.


  Jelentkezési határidő
  2023. június 22.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

Igazgató - NYSZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2023. május 2.
  Munkaviszony jellege
  teljes munkaidő, munkaviszony
  Munkavégzés helye
  NYSZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Igazgató - NYSZC Zay Anna Tehcnikum és Kollégium

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2023. május 2.
  Munkaviszony jellege
  teljes munkaidő, munkaviszony
  Munkavégzés helye
  NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

Takarító

Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó irodák, tantermeket, folyósórészeket, mellékhelyiségeket. Szükség szerint elvégez olyan takarítási munkálatokat, amelyek biztosítják az épület állandó tisztántartását. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza. Előnyt élvez a hasonló területen szerzett 1-3 éves munkatapasztalat, referencia megléte.


  Jelentkezési határidő
  2023. február 8.
  Munkaviszony jellege
  Határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidő kikötésével)
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium

Villamosipar és elektronika szakos oktató

A szakmai programnak megfelelően megtervezi és ez alapján végzi éves oktatói-nevelői-képző tevékenységét; a tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása; biztosítja a szakmai gyakorlat oktatási feltételeit, amivel emeli az oktató-nevelő munka színvonalát; fejleszti a tanulók szakmához kapcsolódó műszaki kompetenciáit, képességeit; ellenőrzi és értékeli a tanulók szakmai gyakorlati tevékenységét.


  Jelentkezési határidő
  2023. január 19.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

Takarító

Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, folyósórészeket, mellékhelyisége-ket. Szükség szerint elvégez olyan takarítási munkálatokat, amelyek biztosítják az épület állandó tisz-tántartását. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.


  Jelentkezési határidő
  2022.09.27.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Informatika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben informatika és távközlés ágazaton szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2022. július 31.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

Matematika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben matematika tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2022. július 15.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

Angol szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben angol tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2022. március 22.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Igazgató - NYSZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2022. március 20.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

Igazgató - NYSZC Bencs László Szakképző Iskola

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Jelentkezési határidő
  2022. március 20.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

Informatika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatá-rozott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzés-ben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben informatika és távközlés ágazaton szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2022. március 2.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

Fizika-bármely szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.


  Jelentkezési határidő
  2022. március 2.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Rendszergazda

Rendszergazdai feladatok ellátása, szerverek üzemeltetése, hálózat felügyelete, karbantartása, szá-mítógépek és egyéb hardver eszközök beállítása, ellenőrzése, karbantartása, iskolai szoftverek tele-pítése, az iskolai honlap szerkesztése, karbantartása, levelezőrendszer működtetése, biztonsági mentések készítése. Az oktatómunka számítástechnikai hátterének megteremtése munkaköri leírás és vezetői utasítás alapján. Az iskolai rendezvények lebonyolításában való aktív közreműködés.


  Jelentkezési határidő
  2022. február 25.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

Karbantartó

Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.


  Jelentkezési határidő
  2022. február 24.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Gazdasági ügyintéző

Elvégzi és nyilvántartja az iskola gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit, kezeli a gazdasági dokumentumok kísérő iratait. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum központi gazdasági irodájával együttműködve elvégzi mindazon munkákat, amellyel az iskola igazgatója megbízza.


  Jelentkezési határidő
  2022. január 27.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Matematika-bármely szakos oktató

A vonatkozó kerettanterveknek megfelelő ismeretek oktatása, érettségi vizsgára történő felkészítés


  Jelentkezési határidő
  2021. december 31.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium, 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1.

Informatika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben informatika és távközlés ágazaton szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.


  Jelentkezési határidő
  2021. december 29.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

Takarító

Az iskola épületeinek, helyiségeinek takarítása. Az iskola területének (tantermek, irodák, folyosók, mellékhelyiségek) tisztán tartása, fertőtlenítése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.


  Jelentkezési határidő
  2021. december 15.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

Karbantartó

Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rend-szeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.


  Jelentkezési határidő
  2021. december 20.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Karbantartó

Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.


  Jelentkezési határidő
  2021. december 1.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

Iskolatitkár

– Vezetők adminisztratív munkájának segítése, jegyzőkönyvvezetés – Tanulók nyilvántartása, adatok kezelése – Postázási feladatok, levelezés kezelése és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása – Elektronikus napló (Kréta) teljeskörű ismerete, használata – SNI-s, BTMN-es tanulók, hiányzások nyilvántartása – Kötelező jelentések, adatszolgáltatások határidejének figyelése – Telefonos ügyintézés (általános és egyéb tájékoztatás) – Irattárazás – Ügyiratok kezelése, iktatása (Kréta-Poszeidon) – Érettségi vizsgán jegyzői feladatok ellátása (kétszintű érettségi szoftver ismerete) – Iratok szkennelése és sokszorosítása


  Jelentkezési határidő
  2021. október 7.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  NYSZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

Takarító

Az iskola épületeinek, helyiségeinek takarítása. Az iskola területének (tantermek, irodák, folyosók, mellékhelyiségek) tisztán tartása, fertőtlenítése. A munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kiürítése, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztítása.


  Jelentkezési határidő
  2021. november 11.
  Munkaviszony jellege
  Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye
  Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola, 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.


KIMIKK
Erasmus+Európai Kohéziós AlapEurópai Szociális Alaphatártalanul!Pénziránytű
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2024Nyíregyházi Szakképzési Centrum