Ugrás a fő tartalomra

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.


+3642512371

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

Frissítve: 2023. február 3.

1. Hivatalos név: Nyíregyházi Szakképzési Centrum
2. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
3. Postacím: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
4. Telefonszám:+36 42 512 371
5. Faxszám: nem releváns
6. Központi elektronikus levélcím: info@nyszc.hu 
7. A honlap URL-je: https://nyszc.hu 
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:

 • Telefon: +36 42 512 371
 • E-mail: info@nyszc.hu 
 • Postai cím: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:

 • Ügyfélszolgálati vezető: Juhászné Kalmár Beatrix
 • Közönségkapcsolati vezető: Lajsz Dóra

10. Az ügyfélfogadás rendje: hétfő-csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-13.00

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERVEZETI STRUKTÚRA

Frissítve: 2023. február 3.

1. A szervezeti struktúra ábrája

Az egyes szervezet egységek feladatai: Nyíregyházi SZC Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyíregyházi Szakképzési Centrum:    Kancellár, Főigazgató, Főigazgató-helyettes, Gazdasági vezető
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái:    Igazgatók
Vizsgaközpont:    Vizsgaközpont vezetője
Számviteli és pénzügyi csoport:    Számviteli és pénzügyi csoportvezető
Belső ellenőrzés:    Belső ellenőrzési vezető
Minőségfejlesztési csoport:    Minőségfejlesztési csoportvezető
Stratégiai és innovációs csoport:    Stratégiai és innovációs csoportvezető
HR fejlesztési csoport:    HR fejlesztési csoportvezető
Titkárság:    Titkárságvezető
Szakképzési csoport:    Szakképzési csoportvezető
Felnőttképzési csoport:    Felnőttképzési csoportvezető

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV VEZETŐI

Frissítve: 2023. február 3.

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Főigazgató-helyettes: Pivonka Szilvia
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Gazdasági vezető: Lukács Gyöngyi
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége 

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.
Juhász Ferenc, igazgató
+36 70 1980 053
juhasz.ferenc@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
Kallós Angéla, igazgató
+36 70 1980 055
kallos.angela@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
Herczku Márton Géza, igazgató
+36 70 198 0054
herczku.marton@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
Kiss László, igazgató
+36 70 198 0056
kiss.laszlo@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.
Szabó Zoltán, igazgató
+36 70 198 0057
szabo.zoltan@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
Szabó Attila, igazgató
+36 70 198 0058
szabo.attila@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
Zsigó Zita, igazgató
+36 70 198 0059
zsigo.zita@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
Barna Zoltán Gábor, igazgató
+36 70 198 0060
barna.zoltan@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Bánné Gulyás Katalin, igazgató
+36 70 536 1283
banne.gulyas.katalin@nyszc.hu

Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
Vargáné Nemes Ildikó Marianna, igazgató
+36 70 198 0062
vargane.nemes.ildiko@nyszc.hu 

Nyíregyházi Vizsgaközpont
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
Obuczki Rita Éva, vizsgaközpont vezető
+36 70 705 0957
obuczki.rita@nyiregyhaziavk.hu 

1.2 A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY ALÁRENDELTSÉGBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV

Frissítve: 2021. március 1.

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége: nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje: nem releváns

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGY RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Frissítve: 2021. március 1.

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: nem releváns
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: nem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: nem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nem releváns

1.4 KÖZALAPÍTVÁNYOK

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK

Frissítve: 2021. március 1.

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: nem releváns

1.5 LAPOK

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: LAPOK

Frissítve: 2021. március 1.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége: nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: nem releváns

1.6 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

Frissítve: 2022. augusztus 12.

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 3039300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Frissítve: 2021. március 1.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ArchívumKIMIKK
Erasmus+Európai Kohéziós AlapEurópai Szociális Alaphatártalanul!Pénziránytű
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2024Nyíregyházi Szakképzési Centrum