Ugrás a fő tartalomra

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.


+3642512371

Széchenyi 2020

Felnőttek szakmai oktatása


Minden 16. életévét betöltött személy (felső korhatár nélkül) részt vehet a felnőtteknek meghirdetett képzésekben. Intézményeinkben az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül) megszerzése mindenki számára ingyenes. Az iskolákban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka mellett rövid idő alatt szakmát tanulni. A felnőttek emellett több mint 400, szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítés közül választhatnak.

Technikumi szakmai oktatásba az érettségivel rendelkezők, szakképző iskolai szakmai oktatásba pedig azok kapcsolódhatnak be, akik a középiskola tizedik évfolyamát teljesítették. A szakmai képzésben való részvétel feltételeit és a képzés időtartamát a Programkövetelmények (PK) határozzák meg. A tanórákat heti 2-3 alkalommal az esti órákban vagy hétvégi napokra szervezik, az elméleti órák nagy részét az online térben tartják az intézmények.

A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy valós gazdasági környezetben, duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők. A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert szakképzettséget tanúsít.

A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést képesítő vizsga zárja, és a sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kapnak.

Felnőttként az iskolában szakmákat és szakképesítést is szerezhetek?

Igen. Az első két szakma megszerzését felnőttképzési jogviszonyban is ingyenesen biztosítja az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező nem állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult. Ingyenes képzéseinken az első képesítő vizsga befejezéséig térítésmentesen tanulhatnak azok, akik még nem rendelkeznek az új szakképzési rendszerben szerzett szakképesítéssel.

Munka mellett is tudok szakmát vagy államilag elismert szakképesítést szerezni?

Az iskolák a felnőttek számára mind a szakmai oktatást, mind a szakmai képzést rugalmasan, akár munka mellett, rövid idő alatt szervezik meg, gyakran az esti órákban, akár hétvégén is. Az egyes intézmények képzési programja sokszor ezért is tér el egymástól, igazodva a Képzési Kimeneteli Követelményekben, szakképesítés esetén a Programkövetelményekben meghatározott tartalmakhoz és a helyi igényekhez.


Szakmák

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az iskolai rendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytat. Ennek keretében székhelyünk és a környező települések lakosai számára nyújtunk lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, illetve szerezhessenek új képesítéseket.

Képzéseinkkel a térség gazdálkodó szervezeteit, ipari, szolgáltatóipari és mezőgazdasági vállalkozásait, vállalkozóit és magánembereket kívánjuk támogatni oly módon, hogy képzéseink résztvevőinek bővüljön munkavállalási lehetősége, illetve javuljon munkájuk minősége. Képzéseinket a megrendelői igények maximális figyelembevételével, igényes eszközparkkal, iskoláink bevonásával és felkészült oktatókkal valósítjuk meg.

Képzési tematikánkat és módszereinket a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményi minőségpolitikánkban a partnerközpontúság elsődleges.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetése, iskolái, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt.

Ennek megvalósulása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

Az új szakképzési rendszer számos képzési lehetőséget kínál azok számára, akik versenyképes szakképzettséget, szakképesítést kívánnak szerezni.

A SZAKKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE

  SZAKMAI OKTATÁS RÉSZSZAKMA OKTATÁSA SZAKMAI KÉPZÉS
Mit jelent ez? Szakmajegyzék, 175 alapszakma Szakmajegyzék 175 alapszakmájának részszakmái Szakképesítések
Hol találom meg a szakmák, szakképesítések felsorolását, azok leírását? https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
Hol tanulhatok? Szakképző intézmény Szakképző intézmény
Felnőttképző
Milyen jogviszonyban tanulhatok? Tanulói jogviszony (25 év alatt)
Felnőttképzési jogviszony (25 év felett)
Felnőttképzési jogviszony
Mennyi a képzés díja? INGYENES* Szakképző intézményben: INGYENES*
Felnőttképző intézményben: KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES
Hol vizsgázom? Akkreditált vizsgaközpont
Milyen vizsgát kell tennem? Szakmai vizsga Képesítő vizsga
Milyen bizonyítványt szerzek?

Technikusi oklevél / Szakmai bizonyítvány

Államilag elismert középfokú végzettség és szakképzettség

Szakmai bizonyítvány

Államilag elismert alapfokú végzettség és szakképzettség

Képesítő bizonyítvány

Államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítés

* A szakképzés ingyenessége szakképző intézmény esetében: az állam a szakképzésben való részvétel keretében:
– legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül,
– a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja.

Felnőttképzés keretében a következő szakmai képzésekre lehet jelentkezni:
RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI KÉPZÉS valamint SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ENGEDÉLYSZÁM: E-001291/2015
FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLYSZÁM: E/2020/000077
FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/2020/001242

Jelentkezz most, az alábbi linken!
https://docs.google.com/forms/d/1nZmZgycStYVMzG6yDtdAB7FAYwBs_ND6qGcyli1wsFI/viewform?edit_requested=true
 

A képzések részletes leírása, iskolák:

ABRONCSGYÁRTÓ | Szakmajegyzék száma: 4 0722 24 01
Vegyipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő. Az abroncsgyártó végzettséggel rendelkező a gumiipari keverőberendezések használatával a gumitermékek előállítását végzi, ismeri a felépítő gépek és vulkanizáló berendezések technológiáját.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

ÁCS | Szakmajegyzék száma: 4 0732 08 01
Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő. Az ács a legrégibb szakmák egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett a gépesítés, előregyártás, digitalizáció jellemez. Az ács építi a tetőt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

ÁPOLÓ | Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 01
Egészségügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 6 éves,- érettségi végzettséggel 3 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus képzésként szervezhető meg, a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett. A képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva követelményeinek, így – a középfokú egészségügyi képzések közül egyetlen képzésként – a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

ASZTALOS | Szakmajegyzék száma: 4 0722 08 01
Fa- és bútoripar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.  Az asztalos egy olyan szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

BURKOLÓ | Szakmajegyzék száma: 4 0732 06 03
Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint a beltéri fal, és padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-, lábazat burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja, burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

 

CUKRÁSZ | Szakmajegyzék száma: 4 1013 23 01
Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelő igényeire.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

 

CUKRÁSZ SZAKTECHNIKUS| Szakmajegyzék száma: 5 1013 23 02
Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vengdégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

 

DIVAT-, JELMEZ- és DÍSZLETTERVEZŐ | Szakmajegyzék száma: 5 0212 16 02
Kreatív ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A divat- és stílustervező, jelmeztervező asszisztens vagy díszlettervező asszisztens munkakörökhöz kapcsolódhat.
A divat-, jelmez- és díszlettervező technikus vizuális műveltséggel, fejlett forma- és színérzékkel, rajzi-, festészeti-, művészeti- és öltözködési-, valamint bútortörténeti ismeretekkel rendelkezik, aki öltözék, színházi vagy filmes jelmez-kivitelezési tudással is rendelkezik, ért a díszlet-kivitelezés minden fázisához.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

DIVATSZABÓ | Szakmajegyzék száma: 4 0723 16 03
Kreatív ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: női szabó szakmairány, férfi szabó szakmairány. A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elő. Egyedi terméknél megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Iparban a konfekcionált termékek széles skáláját készíti.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS | Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 02
Egészségügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium

 

EGÉSZSÉGÜGYI LABORÁNS | Szakmajegyzék száma: 5 0914 03 03
Egészségügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: Klinikai laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens.
Az egészségügyi laboráns klinikai, kórházi vagy rendelőintézeti laboratóriumban vagy patológiai laboratóriumban dolgozik. A klinikai laboratóriumi asszisztens az emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel elemzéseket végez. A szövettani asszisztens feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium

 

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ | Szakmajegyzék száma: 4 0713 04 02
Elektronika és elektrotechnika ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektronikai szakembere. Alapvető feladata az elektronikai berendezések összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Eltérő mérési eredmények esetén feladatai közé tartozik a hibák megkeresése és megszüntetése (hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek). Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0714 04 03
Elektronika és elektrotechnika ágazat alapfokú végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Technikum és Kollégium

 

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS | Szakmajegyzék száma: 4 0732 10 03
Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációkat, terveket. Ismeri a szakrajz jelöléseit, a nézeteket, metszeteket. Megfelelő anyagismerettel rendelkezik. Gépipari alapméréseket végez, ennek alapján előrajzolni tud. Biztonsággal használja az alapvető kéziszerszámokat és kisgépeket

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

FAIPARI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0722 08 02
Fa- és bútoripar ágazat alapfokú végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari, fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési, termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát használ.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ | Szakmajegyzék száma: 4 0732 06 05
Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése – előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munka, környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi. Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari technológiai folyamatokban.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

 

FODRÁSZ | Szakmajegyzék száma: 5 1012 21 01
Szépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szakmához tartozó szolgáltatások magukba foglalják a haj-, a fejbőr, arc szőrzet formázását, tisztítását, ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, alkalmi frizurát, tanácsadást. A fodrász szolgáltat: nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

 

GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0715 10 06
Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek gyártásának tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.
Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, ellenőrzéseket végez, azok eredményét dokumentálja. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában. Robotokat üzemeltet, azok működését felügyeli.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ | Szakmajegyzék száma: 4 0715 10 07
Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

GÉPJÁRMŰ-MECHATRONIKAI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0716 19 04
Specializált gép- és járműgyártás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: szerviz szakmairány, gyártás szakmairány. A gépjármű-mechatronikai technikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi, kiszűri és megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

 

GUMIIPARI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0722 24 02
Vegyipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Gumiipari feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a műanyag és a gumi alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a gumi keverékkészítő, gumiipari félkész- és késztermék gyártó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ | Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 04
Egészségügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: felnőtt beteg ápoló szakmairány, csecsemő és gyermekápoló szakmairány, mentőápoló szakmairány.
A csecsemő és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A felnőtt beteg ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY-GYÁRTÓ | Szakmajegyzék száma: 4 0711 24 03
Vegyipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Gyógyszerkészítmények gyártására vonatkozó speciális technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján, magasabb képzettségű munkatárs szakmai irányítása és felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját. A gyógyszerkészítmény-gyártó alapvető gyógyszerkészítmény-gyártási műveleti feladatokat hajt végre. Fogadja és feldolgozásra előkészíti a különböző gyógyszerformák segédanyagokat. A technológiai utasítások és gyártási előírások pontos betartása mellett megbízhatóan kezeli a nagy értékű műveleti berendezéseket; korszerű, automatizált, folyamatirányított technológiák végrehajtására képes.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

HEGESZTŐ | Szakmajegyzék száma: 4 0715 10 08
Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A hegesztő különálló szerkezeti elemenként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

IDEGEN NYELVŰ IPARI ÉS KERESKEDELMI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0417 13 01
Kereskedelem ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: gépjárműgyártás szakmairány, általános gyártás szakmairány, kereskedelmi logisztika szakmairány.
Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus kereskedelmi és gazdasági területen (beszerzés, gyártás, értékesítés) a felmerülő folyamatokat, illetve a munkaügyi, pénzügyi és számviteli feladatokat látja el idegen nyelven. A szakképzett technikus a következő témaköröket idegen nyelven tanulja: beszerzési, gyártási, értékesítési és munkaügyi folyamatok, pénzügy, számvitel és a projektmenedzsment bizonyos részei.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

 

INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0612 12 02
Informatika és távközlés ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

IPARI GÉPÉSZ | Szakmajegyzék száma: 4 0715 10 09
Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: ipar szakmairány, vegyipar szakmairány. Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, karbantartását, javítását végzi. Egyszerű munkadarabokról műszaki rajzot készít. A szakrajz alapján meghatározza a szerelési feladatok menetét, sorrendjét. Az alkatrészek kopásából és deformációból adódó károsodásainak javítási módszereit ismeri és a gyakorlatban is használja. Munkája során a gépészetben általánosan használt kéziszerszámok és kisgépek szakszerű és biztonságos használatával oldja meg feladatait.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

JÁRMŰFÉNYEZŐ | Szakmajegyzék száma: 4 0716 19 08
Specializált gép- és járműgyártás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A járműfényező feladata a gépjárművek karosszériáinak felület előkészítése, felületkezelése, javítói vagy ipari fényezése.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

KAROSSZÉRIALAKATOS | Szakmajegyzék száma: 4 0716 19 11
Specializált gép- és járműgyártás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, gépjárművek külső szereléseit végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő javítása is az ő feladata.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

KÁRPITOS | Szakmajegyzék száma: 4 0723 08 03
Fa- és bútoripar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb mértékben gépesítés, digitalizáció jellemzi. A kárpitos szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartószereléssel, rugózattal, párnázó anyagokkal kényelmessé teszi a bútorokat, belső tereket, járműveket.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | Szakmajegyzék száma: 4 0416 13 02
Kereskedelem ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

 

KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0416 13 03
Kereskedelem ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A kereskedő és webáruházi technikus szakember feladata az áruforgalom tervezése, irányítása, lebonyolítása, kontrollálása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B (vállalatok egymás közötti értékesítése) és a B2C (vállalat és vásárlók közötti értékesítése) kereskedelmi és webáruházi értékesítést egyaránt.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

 

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ | Szakmajegyzék száma: 5 0922 22 02
Szociális ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium

 

KOZMETIKUS TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 1012 21 03
Szépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A kozmetikus technikus kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez, diagnosztizál, kezelési terveket állít össze, professzionális kozmetikumokkal dolgozik. Hozzájárul és támogatja az ápoltság, higiénia, szépség és egészség megőrzését.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

 

KŐMŰVES | Szakmajegyzék száma: 4 0732 06 08
Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet, ezt követően előkészíti az épület befejezéséhez szükséges egyéb építőipari burkolási, szerelési, asztalos, festési munkálatokat.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

 

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0712 14 02
Környezetvédelem és vízügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: természetvédelem szakmairány, hulladékhasznosító, – feldolgozó szakmairány, környezetvédelem szakmairány, igazgatás szakmairány.
Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum

 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZATRENDSZER SZERELŐ | Szakmajegyzék száma: 4 0732 07 03
Épületgépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő kiépíti és karbantartja a központifűtés rendszerét, a gázellátó rendszert, annak vezetékeit és a felhasználói készülékeket.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0413 18 01
Rendészet és közszolgálat ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Szakmairány: közigazgatási ügyintéző. Megismerkedik a közigazgatási tevékenységterület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik a kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

LOGISZTIKAI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 1041 15 06
Közlekedés és szállítmányozás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: logisztika és szállítmányozás szakirány, vasúti árufuvarozás szakmairány.
A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0732 06 09
Építőipar ágazat alapfokú végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Az építőanyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártás technológia folyamatát és készletét ellenőrzi.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum

 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0714 19 12
Specializált gép- és járműgyártás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Magas automatizáltságú termelő-berendezés, berendezéscsoport hiba-meghatározását végzi, a hidraulikus, pneumatikus, IT vezérelt villamos rendszerekben hibajavítást végez, alkatrészeket gyárt. Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, megérteni, hibáikat kiküszöbölni.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

 

MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0732 06 10
Építőipar ágazat alapfokú végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: közmű szakmairány, útépítő szakmairány, vízügy szakmairány. Önállóan vagy mérnöki irányítással műtárgyak és más létesítmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Az építőanyag-gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártás technológia folyamatát és készletét ellenőrzi.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum

 

MENTŐÁPOLÓ | Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 11
Egészségügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium

 

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0722 24 05
Vegyipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A műanyag-feldolgozó technikus szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be. A műanyagfeldolgozó technikus a modern ipari környezetben felügyeli a műanyagfeldolgozó üzem teljes működését, beleértve a gépek működését, karbantartását és a munkaszervezést.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ | Szakmajegyzék száma: 5 0411 09 01
Gazdálkodás és menedzsment ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

 

PINCÉR - VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | Szakmajegyzék száma: 4 1013 23 04
Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

 

REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA | Szakmajegyzék száma: 5 0923 03 09
Egészségügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: Gyógymasszőr szakmairány, Fizioterápiás asszisztens szakmairány.
A fizioterápiás asszisztens, együttműködve az egészségügyi személyzet tagjaival, elektroterápiás kezeléseket végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait. A gyógymasszőr, diagnózis alapján, különböző, meghatározott típusú masszázst végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait.
A rehabilitációs terapeuta az egészségügyi ellátó team tagja, és részt vesz a közvetlen betegellátásban, de akár önálló vállalkozás keretein belül is tevékenykedhet.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium

 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) - SPORTSZERVEZŐ | Szakmajegyzék száma: 5 1014 20 02
Sport ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

SZAKÁCS | Szakmajegyzék száma: 4 1013 23 05
Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával, fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

 

SZAKÁCS SZAKTECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 1013 23 06
Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és irányítási területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán az egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. Közép- és felsővezetői feladatokat lát el olyan munkakörökben is, mint például a főszakács helyettes, főszakács, generál főszakács, élelmezésvezető helyettes, élelmezésvezető. A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítése mellett kulináris élményt is nyújt. A szakács szaktechnikus a különböző rendezvények fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával segít, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett munkát.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

 

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ | Szakmajegyzék száma: 4 0923 22 03
Szociális ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS SZAKGONDOZÓ | Szakmajegyzék száma: 5 0923 22 06
Szociális ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szociális és rehabilitációs szakgondozó megtervezi, megszervezi, ellátja és irányítja a gondozási, ápolási feladatokat, foglalkozásokat, rehabilitációs tevékenységeket.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

SZOFTVERFEJLESZTŐ- ÉS TESZTELŐ | Szakmajegyzék száma: 5 0613 12 03
Informatika és távközlés ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

 

TETŐFEDŐ | Szakmajegyzék száma: 4 0732 06 14
Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Felel az épület csapadék elleni védelméért. Munkaterülete a magastetők. Feladatkörébe tartoznak a kiselemes cserép- és palafedések, a nagytáblás homlokzat- burkolatok, beton, kerámia és természetes fedések. A nagyon látványos fedésű tetőket is tetőfedők építik. A motivált tanulók részt vehetnek hazai és nemzetközi szakmai versenyeken. A magyar versenyzők rendszerint & nemzetközi élmezőnyben végeznek öregbítve a tetőfedők jó hírnevét.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

TURISZTIKAI TECHNIKUS |Szakmajegyzék száma: 5 1015 23 07
Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: turisztikai szervező szakmairány, idegenvezető szakmairány. Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

 

ÚTÉPÍTŐ, VASÚTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0732 06 16
Építőipar ágazat alapfokú végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Az Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között. Önállóan vagy mérnöki irányítással közlekedési építmények (utak, vasutak, gátak stb.) építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Kivitelezésben műszaki előkészítéssel kapcsolatos tevékenységeket végeznek, az üzemeltetésben pedig pályafelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat latnak el.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum

 

VÁLLLAKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ | Szakmajegyzék száma: 5 0411 09 02
Gazdálkodás és menedzsment ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves,- érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

 

VEGYÉSZ TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 0711 24 08
Vegyipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: általános laboráns szakmairány, termelési folyamatirányító szakmairány. A Vegyész technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz vegyipari technológiai folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében. Vegyipari minőségellenőrző-, illetve kutatólaboratóriumokban fizikai vizsgálatokat, analitikai és műszeres elemzéseket végez.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 1013 23 08
Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

 

VILLANYSZERELŐ | Szakmajegyzék száma: 4 0713 04 07
Elektronika és elektrotechnika ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Lehetséges szakmairányok: épületvillamosság szakmairány, villamos hálózat szakmairány, villamos készülék és berendezés szakmairány.
A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

 

VÍZ-, ÉS CSATORNARENDSZER SZERELŐ | Szakmajegyzék száma: 4 0732 07 04
Épületgépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Tervek alapján különböző csőanyagokból hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, vízgépészeti rendszer elemeket épít be a fürdőszobától az úszómedencéig.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

 

VÍZÜGYI TECHNIKUS | Szakmajegyzék száma: 5 1021 14 04
Környezetvédelem és vízügy ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 5 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Választható szakmairányok: általános (településen kívüli) szakmairány, víziközmű szakmairány, szennyvízkezelő szakmairány.
A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben betöltött szerepével, a kártételei elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

Iskola, ahol indulhat a képzés:
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum

 

Jelentkezési lap ide kattintva letölthető!

A képzések és a vizsgaszervezés iránt érdeklődni a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban lehet:

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Lajsz Dóra, felnőttképzésért felelős ügyintéző
+36 70 199 6742

Felnőttképzési ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfő: 7:30 – 16:00
Kedd: 7:30 – 16:00
Szerda: 7:30 – 16:00
Csütörtök: 7:30 – 16:00
Péntek: 7:30 – 13:00

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12., kollégium K104-as irodaKIMIKK
Erasmus+Európai Kohéziós AlapEurópai Szociális Alaphatártalanul!Pénziránytű
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2024Nyíregyházi Szakképzési Centrum