Nyíregyházi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Angol szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben angol tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
https://www.wmk.hu 

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet angol (- bármely) szakos oktatói munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben angol tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • angol (- bármely) szakos középiskolai tanári végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség

 Amit kínálunk:

 • piacképes bérezés,
 • vonzó munkakörülmények,
 • munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
 • lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: 2022.03.28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.03.22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgatónő nyújt, a 06-30/536-1283 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a suli@wmk.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000042-8/2022. valamint a munkakör megnevezését: angol (- bármely) szakos oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2022.03.10.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium honlapjain és Facebook oldalain történő publikálás.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Európai Szociális Alap
 • Erasmus+
 • határtalanul!
 • Pénziránytű
 • Európai Kohéziós Alap
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum