Nyíregyházi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Fizika-bármely szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
www.wmk.hu 

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet fizika (- bármely) szakos oktatói munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben fizika tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: a munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    fizika (- bármely) szakos középiskolai tanári végzettség,
-    magyar állampolgárság,
-    büntetlen előélet,
-    cselekvőképesség
-    az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. § alapján egydózisú oltóanyag esetén a védőoltásról szóló igazolás, illetve kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózisról szóló igazolás megléte.

Amit kínálunk:
-    piacképes bérezés,
-    vonzó munkakörülmények,
-    munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
-    lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    fényképes szakmai önéletrajz,
-    motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
-    végzettséget igazoló okiratok másolata,
-    30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: 2022. március 7.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgatónő nyújt, a +36 30 536 1283 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a suli@wmk.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000042-2/2022. valamint a munkakör megnevezését: fizika (- bármely) szakos oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2022. február 16.

Az állás publikálási helye:  A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium honlapjain és facebook oldalain történő publikálás.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Európai Szociális Alap
 • Erasmus+
 • határtalanul!
 • Pénziránytű
 • Európai Kohéziós Alap
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum