Ugrás a fő tartalomra

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.


+3642512371

Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Gazdasági ügyintéző

Elvégzi és nyilvántartja az iskola gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit, kezeli a gazdasági dokumentumok kísérő iratait. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum központi gazdasági irodájával együttműködve elvégzi mindazon munkákat, amellyel az iskola igazgatója megbízza.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
www.wmk.hu 

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: elvégzi és nyilvántartja az iskola gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit, kezeli a gazdasági dokumentumok kísérő iratait. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum központi gazdasági irodájával együttműködve elvégzi mindazon munkákat, amellyel az iskola igazgatója megbízza.

A munkavállaló juttatásai: a munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    érettségi 
•    középfokú pénzügyi-számviteli képesítés
•    magyar állampolgárság
•    büntetlen előélet
•    cselekvőképesség
•    az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. § alapján egydózisú oltóanyag esetén a védőoltásról szóló igazolás, illetve kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózisról szóló igazolás megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    fényképes szakmai önéletrajz, 
•    végzettséget igazoló okiratok másolata,
•    30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2022.02.01. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.01.27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgató nyújt, a +36 70 199 5725-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/000042-3/2022., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző
Elektronikus úton Bánné Gulyás Katalin igazgató részére a suli@wmk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.01.28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az  állás publikálási időpontja: 2022.01.12.

Az állás publikálási helye: a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium honlapjain és Facebookon.

 

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

MegosztásKIMIKK
Erasmus+Európai Kohéziós AlapEurópai Szociális Alaphatártalanul!Pénziránytű
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2024Nyíregyházi Szakképzési Centrum