Nyíregyházi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Informatika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben informatika és távközlés ágazaton szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.
iskola@nyirszikszi.hu  

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet informatika szakos oktató munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű; 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben informatika és távközlés ágazaton szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai:

A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– szakirányú felsőfokú szakképesítés, közoktatásban, szakképzésben szerzett gyakorlat
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség,
– Az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. § alapján egydózisú oltóanyag esetén a védőoltásról szóló igazolás, illetve kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózisról szóló igazolás megléte

Előnyt jelent:
– REST API, NODE.js, Java Spring Boot rendszerek ismerete,
– Szoftverfejlesztői képzettség vagy ilyen irányú szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes önéletrajz, 
– végzettséget igazoló okiratok másolata, 
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: legkorábban 2022. január 3. napjától

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Attila igazgató nyújt, a +36 70 198 0058  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/000259-16/2021. valamint a munkakör megne-vezését: 
informatika szakos oktató.
Elektronikus úton Szabó Attila igazgató részére az iskola@nyirszikszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az  állás publikálási időpontja: 2021. december 20.

Az állás publikálási helye: a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kol-légium honlapjain és Facebookon.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Európai Szociális Alap
 • Erasmus+
 • határtalanul!
 • Pénziránytű
 • Európai Kohéziós Alap
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum