Nyíregyházi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Karbantartó

Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

karbantartó

munkakör betöltésére

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama:
határozott idejű (2021.12.06 – 2022.07.31.), 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.

A munkavállaló juttatásai:
A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    villanyszerelői végzettség
•    magyar állampolgárság
•    büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    fényképes szakmai önéletrajz 
•    az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, igazoló okmányok másolata,
•    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
•    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,


A munkakör betölthetőségének várható időpontja:
2021. december 6. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgató nyújt, a +36 70 199 5725 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/000259-13/2021. valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.
Elektronikus úton Bánné Gulyás Katalin igazgató részére a suli@wmk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2021. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az  állás publikálási időpontja:
2021. november 25.

Az állás publikálási helye:
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium  honlapjain és facebookon.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Európai Szociális Alap
 • Erasmus+
 • határtalanul!
 • Pénziránytű
 • Európai Kohéziós Alap
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum