Nyíregyházi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Karbantartó

Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
https://www.wmk.hu

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum karbantartó munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozatlan idejű , 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése, a tanműhelyi gépek, eszközök rendszeres karbantartása, üzembiztosságának ellenőrzése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • Az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. § alapján egydózisú oltóanyag esetén a védőoltásról szóló igazolás, illetve kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózisról szóló igazolás megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2022. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgató nyújt, a +36 70 199 5725-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/00042-5/2022. valamint a munkakör megnevezését:  Karbantartó.
Elektronikus úton Bánné Gulyás Katalin igazgató részére a suli@wmk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az  állás publikálási időpontja: 2022. február 15.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium honlapjain és Facebookon.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás



 • KIM
 • IKK
 • Európai Szociális Alap
 • Erasmus+
 • határtalanul!
 • Pénziránytű
 • Európai Kohéziós Alap
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum