Nyíregyházi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Matematika szakos oktató

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben matematika tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet matematika bármely szakos oktató munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama:  határozatlan idejű; 3 hónap próbaidő kikötése mellett 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben matematika tantárgy oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása. 

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 • szakirányú felsőfokú végzettség (MSC) 
 • magyar állampolgárság,  
 • büntetlen előélet,  
 • cselekvőképesség, 

Előnyt jelent: köznevelésben, szakképzésben szerzett oktatói gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • fényképes önéletrajz,  
 • motivációs levél fizetési igény megjelölésével 
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,  
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.  

A munkakör betöltésének várható időpontja: Legkorábban 2022.08.22. napjától 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022.07.15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Attila igazgató nyújt, a +36 70 198 0058  telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/000042-9/2022. valamint a munkakör megnevezését:  matematika szakos oktató. 

Elektronikus úton Szabó Attila igazgató részére az iskola@nyirszikszi.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.07.22. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az  állás publikálási időpontja: 2022.07.05. 

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium honlapjain és Facebookon. 

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Európai Szociális Alap
 • Erasmus+
 • határtalanul!
 • Pénziránytű
 • Európai Kohéziós Alap
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum