Ugrás a fő tartalomra

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.


+3642512371

Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Rendszergazda

Rendszergazdai feladatok ellátása, szerverek üzemeltetése, hálózat felügyelete, karbantartása, szá-mítógépek és egyéb hardver eszközök beállítása, ellenőrzése, karbantartása, iskolai szoftverek tele-pítése, az iskolai honlap szerkesztése, karbantartása, levelezőrendszer működtetése, biztonsági mentések készítése. Az oktatómunka számítástechnikai hátterének megteremtése munkaköri leírás és vezetői utasítás alapján. Az iskolai rendezvények lebonyolításában való aktív közreműködés.

Állást hirdető szakképző intézmény

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.
https://www.nyirszikszi.hu

A meghirdetett állás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet rendszergazda munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: 2022. 12. 31-ig határozott idejű (illetve a helyettesített rendszergazda visszatéréséig)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Rendszergazdai feladatok ellátása, szerverek üzemeltetése, hálózat felügyelete, karbantartása, számítógépek és egyéb hardver eszközök beállítása, ellenőrzése, karbantartása, iskolai szoftverek telepítése, az iskolai honlap szerkesztése, karbantartása, levelezőrendszer működtetése, biztonsági mentések készítése. Az oktatómunka számítástechnikai hátterének megteremtése munkaköri leírás és vezetői utasítás alapján. Az iskolai rendezvények lebonyolításában való aktív közreműködés.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, rendszergazda, informatikai rendszerüzemeltető végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • Az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. § alapján egydózisú oltóanyag esetén a védőoltásról szóló igazolás, illetve kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózisról szóló igazolás megléte

Előnyt jelent: Főiskola, egyetem (informatikus/rendszergazda) végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: Legkorábban 2022. március 1. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Attila igazgató nyújt, a +36 70 198 0058 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/000042-6/2022. valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda. Elektronikus úton Szabó Attila igazgató részére az iskola@nyirszikszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az  állás publikálási időpontja: 2022. február 15.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium honlapjain és Facebookon.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

MegosztásKIMIKK
Erasmus+Európai Kohéziós AlapEurópai Szociális Alaphatártalanul!Pénziránytű
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

   4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

  • Telefon: +3642512371

   E-mail: info@nyszc.hu


  2024Nyíregyházi Szakképzési Centrum